תרומות על הבאר
(23 יולי 2024) קישור מהיר: המעין ספריית משעול היכל הגבורה וההנצחה שיעורי הרב עמיטל

המעין - גליון תשרי תשעג

חזרה למאמרי המעין

'הבטחון בה' מונח בטבע הבריאה'

יוֹם אִירָא - אֲנִי אֵלֶיךָ אֶבְטָח... בֵּאלֹקִים בָּטַחְתִּי - לֹא אִירָא (תהלים נו פס' ד-ה). הסתירה הבולטת בין הסיפא לרישא התמיהה את ר' שמחה זיסל זיו זצ"ל מקלם, והוא שאל (חכמה ומוסר כרך ב עמ' קנב ואילך): הבוטח בה' ירא ובוטח - או שאינו ירא כלל? והשיב:
אנו רואים שהקב"ה כביכול אינו שמח בעולמו; כשברא העולם היה הכל טוב, כנאמר על כל מאמר 'כי טוב', ואח"כ כשנגמרה בריאת האדם תכלית הבריאה - הנה באותו יום חטא וקלקל כל העולמות... וכן בכלל ישראל, במצרים נגאלו ושמחו, ואח"כ 'והנה מצרים נוסע' כי הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז כידוע, ואח"כ נמחל עוונם ועשו משכן, ואח"כ 'ויבוא עמלק'... והנה ענין הבטחון לפי דברינו מונח בטבע הבריאה, כיון שהשׂכלה אמיתית גוזרת סבלנות, ומי שהוא סבלן נקל לו להיות בוטח... וכן כוונת הפסוקים הנ"ל: 'יום אירא' - עם כל זה 'אני אליך אבטח', ומפרש אח"כ העצה לזה והיא לקבל הכל באהבה, כי הסבלן נקל לו להיות בוטח, וממילא 'באלוקים בטחתי' ולכן 'לא אירא'.

מדובר אם כן בהתפתחות חינוכית-אישית הכרחית: הסבלנות, הנובעת מהכרת המעלות והמורדות בהנהגתו של אדם, עם ועולם, מביאה לידי בטחון, שמצידו מביא למצב של 'לא אירא'. וכבר כתבו קדמונים שהביטחון האמיתי בה' אינו כולל ודאות לעתיד ורוד דווקא - אלא ודאות שאנו בידיו של רבש"ע, שכפרטים אנו מבקשים ממנו בימים אלו 'לברית הבט ואל תפן ליצר', וכעם אנו מצפים ממנו ל'תקע בשופר גדול לחרותנו' וכו'.

בימים טרופים אלו, כשהעולם כולו כמרקחה כלכלית, מדינית ורוחנית, והעולם היהודי ובעיקר אחב"י שבא"י עומדים לפני מבחנים קשים מבפנים ומבחוץ, צריך להתאזר בסבלנות, וממנה להגיע לבטחון בה', עד לרמה של 'ה' אורי וישעי - ממי אירא?'. יש להסתכל אחורה ולהודות לה' - וקדימה ולהתפלל, והעיקר לבטוח בה' בטחון שלם: להתחיל ב'יום אירא אליך אבטח', ולסיים 'באלוקים בטחתי - לא אירא'!

לקראת שנת תשע"ג יעבור 'המעין', בהסכמת מייסדיו ותומכיו - 'מוסד יצחק ברויאר' וישיבת שעלבים - לאחריות מלאה של 'מכון שלמה אומן' (שגם עד עתה היה שותף בהוצאתו לאור), אך הוא לא ישנה את אופיו ואת דרכו ואת מסריו ואת תכניו. ויהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידינו.

ולסיום: שנים רבות לא עדכננו את מחירו של 'המעין', ולצערנו אנו נאלצים להעלות את המחיר למינוי שנתי משנת תשע"ג למאה ₪ בארץ (ארבעה גיליונות, כולל דמי משלוח), ול-40$ בחו"ל (כולל משלוח בדואר אוויר). מי שכבר שילם נפטר מהעלאה זו.
אנו במערכת 'המעין' מלווים את עולם התורה בהתפתחותו הברוכה ובקשייו, מודים על העבר ומתפללים על העתיד. לשנה טובה יכתבו וייחתמו המנויים והקוראים והמשתתפים, עם כל בית ישראל!

הק' יואל קטן ומערכת 'המעין', ער"ה תשע"ג