תרומות על הבאר
(8 דצמבר 2023) קישור מהיר: המעין ספריית משעול היכל הגבורה וההנצחה שיעורי הרב עמיטל

המעין - גליון טבת תשעג

חזרה למאמרי המעין

ידיעה מעניינת על מרן החתם סופר כבחור ישיבה

ידיעה מעניינת על מרן החתם סופר כבחור ישיבה

אין לנו כמעט כל מידע על חייו של מרן זצ"ל בתור בחור ישיבה בפפד"מ, מלבד מה שנמסר לנו ע"י רבי יהודה ליב לאנדסבורג, שהיה בנו של רבי ישראל יצחק אהרן לאנדבורג, תלמיד מקורב של מרן קרוב לעשר שנים[*].
לאחרונה יצא ספר "למטה משה"[*], ובעמ' עט-פ נמצאים בו צילומים מפנקס ההקצבות לתלמידי הישיבה בפרנקפורט דמיין בשנת תקל"ו[*]. מפנקס זה אפשר ללמוד כי רוב התלמידים קיבלו כנראה 16 טַאהלער לכל שבועיים, אולם, מרן, שהיה אז בן שלוש עשרה בלבד, קיבל 20 טַאהלער[*]. דרך אגב, הפנקס מלמד כי מרן לא קיבל מלגות במשך תשעה שבועות בתחילת זמן החורף, וכנראה שלא השתתף באותה תקופה בסדרי הישיבה. יש לציין שהענקת המלגה למרן תמוהה לאור העובדה שבתקופה זו עדיין התגורר אצל הוריו בעיר. צילום שני עמודי הפנקס נדפס כאן באדיבות עורך הספר.

 

נתן דוד רבינוביץ'

[*] המאמר נדפס בספרו של הרב בנימין ש' המבורגר, זכרונות ומסורות על ה'חתם סופר', בני ברק תשנ"ו.

[*]והוא "שלשלת היוחסין של מרנא ה'חתם סופר' זי"ע", לונדון תשס"ז. בעריכת הרב יו"ט ליפמאן ראקאוו, רב ביהמ"ד "היכל התורה" בלונדון.

[*]פנקס זה הוא חלק מאוסף פרטי של ד"ר שלמה עטלינגער ז"ל, איש פפד"מ, שהועבר לרשותו של הרב ראקאוו הנ"ל.

[*]בדיקת  הרשימות מלמדת כי היו לפחות שני תלמידים שקבלו מלגה של 24 טאהלער לכל שבועיים.