חזרה לכותרות החדשות

סיום "זמן קיץ" תשע"ט

ביום שלישי, ה' מנחם אב,  התקיים בישיבה ערב חגיגי לציון סוף "זמן קיץ" תשע"ט.  במהלכה התקיים סיום מסכת סוכה ע"י כ-50 תלמידים, בנוכחות הורי המסיימים. את הערב הנחה בטוב טעם גילעד אביעד, תלמיד שיעור א'.

ראש הישיבה, הרב מיכאל ימר, בירך את התלמידים וציין את השמחה הגדולה שבהתעלות הרוחנית של תלמידי הישיבה, המהווה חלק מתהליך התיקון והצמיחה לאחר חורבן הבית, ואת תחושת השליחות והאחריות לעם ישראל, אליה מתחנכים התלמידים. כן הודה לקב"ה על צמיחתה הגדולה של הישיבה ועל הסייעתא דשמיא הגלויה לה זוכה הישיבה.

סמנכ"ל הישיבה, מר יהודה פרוידיגר, נשא דברים על חשיבותו של המטען הערכי הנרכש בישיבה, ועל משמעות שנות הישיבה כמעצבות את דמותו של הבוגר כאדם נאמן לתורה, לעם ישראל ולארצו, המקדש שם שמיים בהליכותיו ובכל תחומי העשייה.

משגיח הישיבה הרב אריה בן יעקב, בירך את ראש הישיבה והודה לו על מסירותו ועשייתו הרבה למען הישיבה ואיחל לו שנים רבות, נעימות וטובות, גדושות בהמשך עשייה ברוכה למען הישיבה ועם ישראל.

נציגי התלמידים נשאו דברים אודות דרך הלימוד בעיון ומטרותיו, וכן נשאו דברי תורה בעיון ובהלכה מתוך המסכת הנלמדת.

רבני הבקיאות בישיבה, הרב נתנאל לוריא והרב יעקב רט, בירכו את התלמידים שימשיכו לעלות במעלות התורה והיראה, והעניקו להם כשי את ספר 'תורת הבית' לרבי ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל ה'חפץ חיים'.

הערב היה מרומם ביותר, וחתם את "זמן קיץ", באווירת התעלות ושמחה.