חזרה לכותרות החדשות

סיום מסכת גיטין-כ"א אדר ב' תשע"ט

ביום חמישי כ"א אדר ב' סיימו כ-85 בחורים את מסכת גיטין, בנוכחות הרמי"ם, הורי המסיימים, והנהלת הישיבה. בסעודת המצווה ולאחריה בבית המדרש נשאו דברים לכבוד המסיימים: רה"י הרב מיכאל ימר, יו"ר הנהלת הישיבה ר' ברוך ברונר, והרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א אשר כיבד אותנו בנוכחותו.