חזרה לכותרות החדשות

מפגש בוגרי מחזור מ"ג-ט' אדר א' תשע"ט

המפגש התקיים ביום רביעי ט' אדר א' והחל בארוחת ערב בחדר האוכל. ישבנו לאכול יחד עם ישיבת ההסדר והתיכונית.התחושה הייתה שחזרנו 20 שנה אחורה בזמן. אותם כלים, אותו אוכל ואותה אוירה.כבר נכנסנו לאווירה של שנות הישיבה....

מחדר האוכל עלינו לחדר ראש הישיבה למפגש עם הרב משה גנץ (הרב לא השתנה, אותו מאור פנים ואותו חיוך), הרב דיבר על ההתקדמות המדהימה של עם ישראל בכל התחומים מאז קום המדינה מחד גיסא, מאידך גיסא כאשר יורדים לפרטים רואים תופעות שלא שמענו עליהם בעבר. הדיון עם הרב סבב סביב החשיבות באמירת האמת של התורה נגד השיח/המעשים העקומים הקיימים בחלק מהציבוריות.

לאחר מכן נפגשנו עם ראש הישיבה הרב מיכאל ימר. הרב קיבל אותנו במאור פנים וסקר בפנינו את הנעשה בישיבה .הרב דיבר על החיבור של התורה לחיי המעשה, וכיצד חיבור זה בא לידי ביטוי בשיחה הכללית שהרב מעביר מידי שבוע, והיחס בין הרמי"ם לתלמידים. למדנו עם הרב סוגייא בנושא "קדימויות בטיפול רפואי". הרב חיבר את הסוגייא בגמרא: ""שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים.." המחלוקת בין בן פטורא לרבי עקיבא", וחיבר את הסוגיה לשאלות הלכתיות בנות זמננו.

לסיום נפגשנו עם הרב גדעון בנימין, הרב יואל עמיטל, והרב ימר, וכל אחד מהבוגרים סיפר מה הוא קיבל מהתקופה בישיבה.

המפגש היה מרגש, מחבר ומחזק.

יישר כח לרב ימר על המאמצים הגדולים לחבר בין הבוגרים לישיבה.

כולנו יצאנו עם הרגשה מרוממת ועם רצון עז להמשיך להיות בקשר עם הישיבה.

דוד בן ישי בשם מחזור מ"ג