חזרה לכותרות החדשות

תחילת "זמן אלול" תשע"ח

ב"ה זכינו להתחיל את "זמן אלול" תשע"ח ביום ראשון א' אלול בתנופה אדירה, כאשר ב"ה התווספו לבית המדרש 106 תלמידים חדשים (שיעור א' ישראלים מונה 37 בחורים ושנה א' בני חו"ל 69 בחורים). כמו כן הצטרפו כ-9 אברכים חדשים ל"כולל" הן במסגרת לימוד סמיכה לרבנות והן במסגרת לימוד לדיינות.

בית המדרש מלא הן בגוף והן ברוחניות, וקול תורת בית מדרשנו נשמע חזק יותר.  רה"י הרב מיכאל ימר העביר שיחת פתיחה ל"זמן אלול" לאחר תפילת המנחה בפני יושבי  בית המדרש ובהם חברי הנהלת הישיבה.

 אנו תפילה לקב"ה שיזכנו להרבות את תורת שעלבים ולהפיצה החוצה ולהגדיל תורה ולהאדירה.