חזרה לכותרות החדשות

ערב הורים ובנים-שיעור א תשעח

בסיום לימוד פרק ראשון של מסכת "בבא בתרא", התיישבו חברי שעור א' והתעמקו בסוגיות הנלמדות. כל חברותא כתבה מאמר על אחת הסוגיות, כאשר היא מסכמת את שיטות הראשונים בסוגיה, חקירות האחרונים, והנפק"מ העולות מחקירות אלו. בנוסף תלמידי א' הוציאו בהנחייתו של הרב המסור הרב עופר אונגר, חוברת מאמרים פרי ידיהם ועמלם.

ביום בחמישי האחרון בערב, התכנסנו כל חברי שעור א' והוריהם למעמד מיוחד לכבודה של תורה.

הערב נפתח בחברותות הורים ובנים סביב נושא המאמר -הבנים 'הכניסו ' את הוריהם לתוך הסוגיה וביחד למדו וליבנו את פירות הסוגיה. לנשים באותו זמן הייתה פגישה עם רה"י, בה נדונו "דרכה החינוכית של ישיבתנו".

בתום הלימוד התכנסנו כולם באולם רותם.

חבר השיעור איתי בוקר עשה סיום על מסכת בבא בתרא.

נציגים מהשיעור נתנו סקירה קצרה על המאמר שלהם.

ראש הישיבה אמר דברי ברכה והציג את 'השאלה השבועית' -שעסקה בתחרות עסקית -סוגיה בדף כה. השאלה עסקה בשאלה, האם מותר לנהג מונית להציע שיסיע נוסעים הממתינים בתחנת אוטובוס, או שזה מוגדר כיורד לאומנות של חברו ואסור. ולאחר מכן, ההורים התחלקו לקבוצות ודנו בשאלה וראש הישיבה ענה על שאלה זו.

הרב בן יעקב חתם את הערב במילות ברכה לחברי השעור שימשיכו ליצור ולעשות ושיהיו דברי תורה מתקיימים בהם.

הישיבה רוצה בהזדמנות זו, להודות לרב השיעור הרב עופר אונגר, על מסירותו הרבה בהצמחת כל בחור ובחור. וכן לראשי הדוכנא, הרבנים: יצחק וולברשטיין, ליאור קיי, ויונתן רגב, על עזרתם הרבה בפיתוח התלמידים.