חזרה לכותרות החדשות

מפגש בוגרים-שיעור עם רה"י בנריה ובירושלים

ביום שני ה' תשרי, התקיים מפגש בוגרים-שיעור של ראש הישיבה הרב מיכאל ימר ביישוב נריה. הבוגרים הגיעו מכל גוש טלמונים.
הגיעו בוגרים וותיקים שלמדו בישיבה לפני יותר מארבעים שנה, ועד בוגרים שלפני שנים ספורות ישבו מידי יום בבית המדרש בשעלבים.

הרב ימר מסר שיעור מחזק לקראת יום הכיפורים, על החובה של כל אחד לשמש כשגריר של הקב"ה בעולם. בהבנת התפקיד הנדרש מאיתנו ועבודת ה' במיוחד בימי הרחמים והסליחות.

בסוף דבריו התייחס ראש הישיבה אל הנעשה בימים אלו בתוככי הישיבה, בהתקדמות בהווה וכן על התוכניות לעתיד ובחזון של הישיבה ובייחודיותה. בנוסף התייחס הרב ימר לחשיבות הרבה שהוא רואה בקשר עם הבוגרים, והכוונה לחזק את הקשר במגוון פעילויות. (שבתות אירוח, מלווה מלכה, שיעורים לבוגרים, ועוד).

 

ביום רביעי, ערב יו״כ, מסר ראש הישיבה, הרב מיכאל ימר שליט״א שיעור לבוגרי הישיבה המתגוררים בירושלים. השיעור עסק במהות התשובה בימים הנוראים ע״פ מקורות תלמודיים ומחשבתיים.

המפגש נערך במסגרת חיזוק הקשר בין הישיבה לבוגריה, ואכן לשעה קלה חשו הבוגרים עצמם חזרה בין כותלי הישיבה.

בסוף השיעור סקרו ראש הישיבה והמנכ״ל ר׳ צבי סמואל את הקורה בישיבה.

הבוגרים ביקשו בהזדמנות הזו להמשיך ולקיים מפגשים מעין אלו מעת לעת.

השיעור התקיים בביתם של בוגר הישיבה קובי ביר וליאורה רעייתו.

להגדלה, לחץ על התמונות