אוצר הספרים ישיבת שעלבים
ספריית מוצן

תמונה אופיינית לאבריימי היד. ניקוי נשק.אוצר הספרים בישיבה, כשמו כן הוא - אוצר בלום של ספרות הקודש בכל נושאיה.

ספריית הישיבה הוקמה בתקופת מלחמת יום הכיפורים, ונתנה מענה לצרכים הלימודיים של קומץ הבחורים.

בעזרתם הגדולה של הבחורים אברהם (אבריימי) מוצן ושלמה אומן קיבלה הספריה תנופה גדולה, והתפתחה לאוצר הנותן מענה למדני ורוחני להיקף גדול יותר הן בכמות והן באיכות.

לאחר נפילתם של הרעים האהובים שלמה ואבריימי הי"ד על קידוש ה' במלחמת "שלום הגליל", נרתמה משפחת מוצן הרחבה להעצמתו ופיתוחו של האוצר.

המשפחה יצרה קשר עם הישיבה ואחראי האוצר, והחלו בהפעלה מסיבית של קניות ספרות תורנית בכל תחומי הדעת, כדי לשדרג את האוצר ולהופכו לאבן שואבת לכל הרוצה וחפץ ביידע תורני.

צמד המילים "ספריית מוצן" החל להופיע על ספרים, ארונות, לוחות והקדשות בכל רחבי האוצר וספריות בית המדרש.

באחת ההליכות ברחבי האוצר שמעתי תלמיד בן חו"ל אומר לתומו לחברו: "מי הוא המליונר הגדול מוצן, שבכל פינה רואים אנו את שמו.

האבא יוסף שלמה ז"ל נרתם בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, לטיפול, דחיפה, רתימה ומעקבים על גדילתו והתעצמותו של האוצר.

בכל תחילת חודש היה פונה ודורש רשימות של ספרי קודש הנצרכים בתחומי למידה מגוונים, ולא נח ולא שקט עד שקיבל לידיו את הרשימה המפורטת של הספרים, והוסיף לכל ספר את שם התורם וצורת ההנצחה שלו.

בנסיעותיו מעבר לים, היה רותם אנשים עלומים ונידחים להנציח את יקיריהם רק על גבי ספרי ה"אוצר".

 בישיבה. משמאל לימין-יוסי מוצן זל. צבי כספי. יעקב ורז'בינסקי
בישיבה. משמאל לימין-יוסי מוצן ז"ל. צבי כספי. יעקב ורז'בינסקי

המדבקות הצהובות עם הכיתוב "ספריית מוצן" החלו להראות ברחבי הישיבה כמעט בכל מדף וסטנדר.

אוצר הספרים-ספריית מוצן --- מונה כיום 98470 כותרים, וכ -155000 ספרים.

הספרים מקוטלגים בצורה מופתית לפי נושאים:

באוצר מצויים ספרים על התנ"ך וכל פרשניו ומחקריו, דרשות התורה להמוניהם, ללשונם ולסוגיהם.

משניות ופרשניהם, תוספתות וכל ספרות התקופה, מדרשים תלמודים, כל ספרות הראשונים, ומרבית ספרות האחרונים, הן על סדר הדף, והן לפי נושאים, או המקיפים מסכתות.

ספרות העזר תלמודית והלמדנית, על כל סוגיה ומחקריה, פוסקי ההלכה החל מתקופת הגאונים, דרך תקופת הרמב"ם, השולחן ערוך ועד אחרוני פוסקי ההלכה בדורינו, לגווניהם, אוצרותיהם ושיטותיהם.

פסיקת ההלכה , שאלות ותשובות, ספרי נושאי הלכה, ריכוזי שיעורים ועוד, על כל נושא ונושא בכל ארבעת חלקי שולחן ערוך.

זמנים בהלכה, מצוות הארץ, סידור תרי"ג מצוות, הלכה בת זמנינו, וספרי קהילות ופסקיהם.

ספרות מחשבה מעמיקה בנושאי: תפילה, מועדים, דרשות, מוסר, פילוסופיה, מחשבה, חסידות ואף קבלה.

נמצאים באוצר כתבי יד רבים מגוונים וחתומים. ספרות הישיבות, כתבי עת, מחקרים, ספרי זכרון, ספרות בביולוגיה, עניני שואה, נישואין, חינוך, דקדוק, ואף מחקרי לשון רבים.

שיטת הקיטלוג הינה ייחודית, והשיטה נמכרה למספר ישיבות, המהדירות את הפעילות ומפרות אחת את השנייה.

כמעט כל ספר תורני ה"ראוי לבוא בקהל" נקנה לאוצר ומקבל את מקומו על פי נושאו.

מרגלה בפומיה של מר מוצן: תבקשו כל הנצרך ללימוד, תבררו מה יצא, תקנו ו... אברהמי בשמיים ישמע את דבריכם ומיד יעורר רחמים, והצד הכספי יגיע מהרה.

הספרים מחולקים לפי 22 אותיות א' ב', כאשר כל אות מסמלת את הנושא העיקרי, והמספר המספרי מסמל את פרטי הנושא.

יוסי מוצן זל באזכרה בישיבה.למשל: האות "א" מסמלת מדפים שבתוכם נושאי תנ"ך, והמספר 80 מסמל "משכן ומקדש", הרי לנו ספרים העוסקים באמונה ומקדש.

נדבך נוסף, חשוב מאוד, וחדיש נתרם לאוצר הספרים ע"י המשפחה ותורמיה. הספרות התורנית הממוחשבת, מאגרי המידע התורנים.

החל מתחילת הדרך של פרוייקט השו"ת של בר-אילן, ביקש מר מוצן ז"ל שנרכוש מנוי לשימוש בפרוייקט השו"ת. בתקופה הראשונה היינו מנויים על המחשב הענק בבר-אילן. ע"י תקשורת קווית היינו נותנים מענה לכל לומדי אוצר הספרים, ואף לחוקרים במכוני מחקר שונים.

המשפחה דאגה לשלם את המנוי ודמי השימוש.

לאחר מכן רכשנו במימון תורמי המשפחה את המאגר כולו ואף את המחשב החדיש שהפעיל אותו.

עד לגירסה מספר 18 היינו מתעדכנים כל שנה לקראת יום הזכרון של אברהמי הי"ד.

בנוסף רכשנו במימון תורמי המשפחה את מאגר המידע התורני הענק d.b.s. ואף את "אוצר החוכמה על 45000 הספרים שבתוכו על גבי דיסק קשיח בגודל 1000 GB, וכעת אנו ממשיכים בשידרוג התוכנות, והעלאתם לרשת האינטרנטית לשימוש כל בעלי המחשבים הניידים.

לאחר עלייתו למרומים של ר' יוסף מוצן הי"ד קיבלו על עצמם הבן יעקב נ"י והנכד אסף הבלין, להמשיך את מפעלו של סבא ברכישות, ב"הקדשות" ובדאגה למילוי תקציבו של האוצר.

בזמן הקרוב יעלה כל קטלוג האוצר לרשת. כך יוכל כל הרוצה, לבדוק האם הספר המבוקש קיים באוצר, מה הספרים העוסקים בנושא מסוים וכו'.

מידי שבוע אנו עוקבים אחר כל הספרות התורנית היוצאת לאור בשבוע זה, ממיינים מה מתאים לאוצר, ורוכשים.

כל הספרים ממוחשבים, ההשאלה רק עפ"י רישום, והמעקב הינו על כל ספר וספר כ"י.

אין ספק שצורת הנצחה זו לאבריימי מוצן הי"ד היא הראויה ביותר והמתאימה ביותר לאופיו המיוחד.

זכה אבריימי והנתינה והעזרה לזולת בהם היה בולט בימי חייו, ממשיכים מכוחו גם אחרי מותו על קידוש השם.