צוות הישיבה

ראש הישיבה, הרב מיכאל ימר הרב מיכאל ימר
הרב אריה בן יעקב בוגר ישיבת ההסדר שעלבים. הרב בן יעקב הוא משגיח הישיבה. מפיו תוכלו לשמוע שיעורים במהר"ל לצד שיעורים בתורת הרב חרל"פ (תלמידו הגדול של הרב קוק). הרב בן יעקב הוא הכתובת להתייעצות בעניני חברותות, ושאר סדרי הלימוד.
הרב גדעון בנימין בוגר ישיבת ההסדר שעלבים. מוסמך הרבנות הראשית לדיינות. משמש כיום כראש הכולל בישיבתנו ורב הישוב נוף אילון הסמוך אלינו. הרב גדעון מוביל את לימודי ה'אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא' במסגרת הכולל. תוכלו לשמוע מפיו שיעורים בהלכה, ושיעורי הכנה לקראת בנין 'הבית היהודי'. פסקי הלכה אקטואליים ושיחות מעמיקות בענינים שבין אדם לאדם ובין אדם לעצמו.
הרב משה גנץ בוגר ישיבת מרכז הרב. בין הכותבים במפעל הלכה ברורה. שימש כרב בקיבוץ לביא וכיום כר"מ השיעורים הבוגרים בישיבתנו. הרב גנץ הוא צינור החיבור שלנו אל תורת הרב קוק. מידי בוקר תוכלו לשמוע מפי הרב גנץ שיעור ב'עין אי"ה' על אגדות חז"ל ובמסגרת חוגי אחרי הצהרים תוכלו לשמוע מפי הרב גנץ שיעורים ב'אורות'.
הרב יואל עמיטל בוגר ישיבת ההסדר הר עציון. שימש בעבר הרחוק יותר כר"מ בישיבת ההסדר אור עציון. תוכלו לשמוע מפיו של הרב עמיטל שיעורים מעוררי ענין בתחומי הלכה ואקטואליה. בשיעוריו נידונות סוגיות כמו הלכה ומחשבים, הלכה ורפואה ועוד.
הרב שאול בטאט הרב שאול משמש כראש תכנית ההלכה בכולל האברכים. יחודיותו של הרב שאול מתבטאת בליווי האישי ובהכוונה המותאמת לכל תלמיד, הן במישור הלימודי והן במישור האישי. הקשר החם  בונה את הבחור הבוגר לקראת צאתו אל מחוץ לכותלי הישיבה. 
הרב יחזקאל יעקבסון בוגר ישיבת ההסדר שעלבים. הרב יעקבסון ידוע בסגנון המתון והנעים. דלתו פתוחה בפני כל אחד מן התלמידים, והלבביות היא סימן ההיכר של כל מפגש עימו. מפיו של הרב יעקבסון תוכלו לשמוע שיעורי עיון בגמרא המצטיינים בבהירותם ובפשטות הסברה שבהם, לצד שיחות עקרוניות המתוות את דרכה של הישיבה והשקפת עולמה.

צוות תכנית בני חו"ל

Rav Ari Waxman

Rav David Lebor

Rav Yosef Nusbacher

Rav Eli Reich

Rav Chaim Cohen

Rav Ezra Shapiro

Rav Noam Koenigsberg