מסכת נדרים- דברים שנידונו כנדר אע"פ שאינם נדר

הרב יחזקאל יעקבסון