מסכת נדרים- התרת נדרים/לעילוי נשמת בוגרינו: ר' אברהם מוצן הי"ד ושלמה אומן הי"ד

הרב יחזקאל יעקבסון