דברי הספד והתייחדות במלאת 30 לפטירת הרב מעלה גלינסקי זצ"ל

הרה"ג הרב עובדיה ברוידא- ראש ישיבת כפר חסידים