מסכת בבא קמא - מאכילין אותו מעשר עני עד מחצה

הרב יחזקאל יעקבסון