פר' נצבים וילך - בפיך ובלבבך לעשותו

הרב אריה הנדלר