פר' משפטים - ומה התורה לימדה אותך?

הרב אריה הנדלר