פר' וישלח - החכמה היא להצליח כמשפריעים לך

הרב יחזקאל יעקבסון