גיטין-שטרות העולים בערכאות של עכו"ם

הרב יחזקאל יעקבסון