שיעור במסכת גיטין, סוריא וכיבוש יחיד

הרב יחזקאל יעקבסון