פר' מטות - אל תהפוך את האמצעי למטרה

הרב יחזקאל יעקבסון