שיעור כללי ב"ב - קנין חזקה ודרכי הקנינים

הרב יחזקאל יעקבסון