פר' שמות - גלות מצרים בבחינת חוסך שבטו שונא בנו

הרב אריה הנדלר