פר' ויצא- סולם יעקב, שלושים לזכרו של ר' יוסף שלמה מוצן ז"ל

הרב אריה הנדלר