פר' כי תבא - "ראשית" - בזכות ביכורים שנקראו ראשית

הרב יחזקאל יעקבסון