פר' כי תצא - במלחמת רשות הכתוב מדבר

הרב אריה הנדלר