שאלה שבועית - חצירות,חלון מול חלון ומרפסת פתוחה

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר