בעיות הלכתיות בלול

הרב צבי ארנון - בוגר הישיבה ורב הישוב ניר גלים