תרומות על הבאר
(23 יולי 2024) קישור מהיר: המעין ספריית משעול היכל הגבורה וההנצחה שיעורי הרב עמיטל

המעין - גליון ניסן תשעב

חזרה למאמרי המעין

השמטת פירוש 'לְאִישׁ חֲסִידֶךָ' / אברהם מאיר גלנצר

השמטת הפירוש 'לְאִישׁ חֲסִידֶךָ'

בפרשת וזאת הברכה כתוב (דברים לג, ח): וּלְלֵוִי אָמַר תֻּמֶּיךָ וְאוּרֶיךָ לְאִישׁ חֲסִידֶךָ, אֲשֶׁר נִסִּיתוֹ בְּמַסָּה תְּרִיבֵהוּ עַל מֵי מְרִיבָה. וכתב על זה הנצי"ב זצ"ל בפירושו 'העמק דבר', באמצע דבריו: "ואמר לאיש חסידֶך בלשון רבים, כמו בשר חסידיך (תהילים עט, ב), ולא אמר לאיש חסידְך בשוו"א, כמו לא תתן חסידך [בשוו"א לשון יחיד; אבל במסורה הוא עם יו"ד! אג"ם]... אלא בשביל שיש חסיד בזה הפרט ולא בזה, ע"כ אמר דמלֵוי יצאו שני אופני החסידות, והוא א"כ איש חסידֶך [בלשון רבים] וביאר שני אופני החסידות"... עכ"ל.

לפני שנים רבות נזדמן לי לשטוח טלפונית בפני אחד מצאצאי הנצי"ב, הג"ר צבי שפירא זצ"ל, את תמיהתי על דברי זקנו הנצי"ב הללו. וכך אמרתי לו: 'הרי חסידך בפסוקנו אינו לשון רבים, כי הוא חסר יו"ד אחרי הדל"ת, והסגול באה כי טעמו אתנחתא שדינו כסוף פסוק'!

שתיקה השתררה בקו הטלפון, ופתאום שמעתי בקול רועם, הלום-תדהמה והשתוממות, שאלני הרב שפירא: "מי אתה? מי שלח אותך אלי? מהיכן לקחת את דבריך?". הופתעתי מאוד משאלתו, ולא הבנתי את תגובתו הנסערת. לאחר כמה חילופי דברים הסביר לי שזכיתי ושאֵלתי הפשוטה והתמימה היוותה פשר ופתרון לתעלומה של משפט מסתורי שמצאו בפיתקה אחת בין כתבי הנצי"ב.

וכה סיפר לי הרב שפירא: חומשי "העמק דבר" יצאו לאור עוד בחיי חיותו של זקני הנצי"ב זצ"ל, והוא העלה ברשימותיו הגהות השלמות ותיקונים לחיבורו, ובמהדורות מאוחרות נדפסו התיקונים מכתב יד קודשו בסוף הספר. זה עתה גמרתי לההדיר מחדש את "העמק דבר", ושילבתי את כל הגהותיו ותיקוניו של הנצי"ב בתוך הפירוש; אולם פיתקה אחת שנמצאה בין ההערות על ספר דברים לא ידעתי להולמה, וזה לשונה: "חסר יו"ד במקרא, וצריך להשמיט ולתקן". במשך דורות חיפשו בני המשפחה בעשרות אלפי המילים שכתב הנצי"ב איה מקומו של 'חסר היו"ד', וגם אני כבר התייאשתי מלמוצאו, ובימים אלו צריך הספר לרדת לדפוס ללא תיקון זה. אך בשאלתך זו, שבמלת 'חסידך' בפסוקנו חסר היו"ד של רבים, מובן הדבר, וממילא צריך להשמיט את כל הפירוש שבנוי על לשון רבים. והנה, כשצלצלת אלי נבהלתי, חשבתי ששליח הינך מזקני הנצי"ב אלי מעולמות אחרים... ע"כ תורף דברי הרב שפירא.

אחרי זמן סיפר הרב שפירא ז"ל את כל הנ"ל לש"ב הגאון רבי יצחק ישעיה ווייס שליט"א, וציין בהתרגשות שזכה וברגע האחרון לפני ההדפסה הודיעו לו את פשר הפתק, כדי שיזכה להוציא את הספר באופן מושלם, על כל תיקוניו. ואכן, במהדורת חומש העמק דבר המתוקנת, שנדפסה על ידי נכדי המחבר כעבור זמן קצר (מהדורת ישיבת וולאזין), השמיטו את כל הפירוש הזה.

אברהם מאיר גלנצר