תרומות על הבאר
(23 יולי 2024) קישור מהיר: המעין ספריית משעול היכל הגבורה וההנצחה שיעורי הרב עמיטל

המעין - גליון תשרי תשעג

חזרה למאמרי המעין

בעניין הדפסת המהדורה החדשה של חומש 'העמק דבר'

בס"ד, י"ח תמוז תשע"ב

כבוד הרב שמריה גרשוני הי"ו

הראוני את מאמר כבודו בכתב עת 'המעין' האחרון[1]. זו הייתה עבודת שטח נאה, ללא רשלנות, אך רשלנות אחת קטנה: בשיחת טלפון בת שתי דקות אולי היה שומע שלא להאמין לכל המעשה, שהסיפור על פתק שנמצא להד"מ, אולי היה שומע שהנצי"ב זיע"א בעצמו העביר קו על שורות אלו למוחקן [בפירושו על דברים לג, ח], וכמו"כ [שם] בפרק ז' פסוק ג', ושם גם הוסיף בכת"י בזה הלשון: "באמת הוא משום המפסיק, וטעות הוא".

בשעתו (חשון תשס"ה) קיבל הרב מרדכי קופרמן הערה על "המחמאה" שנתן לנו בפתיחת מהדורתו, שאילו היה מעיין בעמוד אחרון של מהדורתנו ספר בראשית היה מבין את עבודת הקודש שלנו בעריכת הספר הקדוש העמק דבר, כי לא הוספנו ולא גרענו ולא שינינו שום דבר אפילו באות אחת מלשון המחבר זצ"ל כפי אשר הכין להדפיס במהדורה שניה, וגם לרבות שום הדגשה או סוגריים בשום אופן [מלבד מעט פיסוק לצורך העניין]. כפי ששמעתי בהוצאה שניה השמיט זאת.

ואסיים בתפילה להשי"ת שלא יצא מכשול מתחת ידינו.
דוב שפירא
יושב בישיבת וולאז'ין בעיה"ק ירושלים ת"ו
מעורכי ההוצאה החדשה של העמק דבר


[1] "על כתיבת 'העמק דבר' ועל פירוש 'חסידיך'". 'המעין' גל' 202 [תמוז תשע"ב; נב, ד] עמ' 50 ואילך.