תרומות על הבאר
(27 אוקטובר 2021) קישור מהיר: המעין ספריית משעול היכל הגבורה וההנצחה שיעורי הרב עמיטל

המעין - גליון ניסן תשעג

חזרה למאמרי המעין

עוד בעניין יוזמת הרב קוק להקמת העיר תל-אביב \ הרב שאול בר-אילן

עוד בעניין יוזמת הרב קוק להקמת העיר תל-אביב

למערכת 'המעין' שלום.

בגליון טבת תשע"ג של 'המעין' (204 [נג, ב]) עמ' 68 ואילך נתפרסם מאמרי "אור וצל וים הקיפוה - הארות בענין מאבקו של מרן הראי"ה קוק זצוק"ל לתיקון צביונן של חגיגות הפורים בתל אביב וביישוב החדש". בעמ' 70 ואילך תיארתי את הקשרים המיוחדים שנרקמו בין פרנסי העיר תל אביב ותושביה לבין מרן הרב זצ"ל, ובתוך הדברים בעמ' 71 כתבתי שהרב היה זה שהמריץ את דיזנגוף להקים את העיר (עיי"ש הע' 10). לאחרונה מצאתי שהמסורת שהרב קוק היה היַזָּם להקמת העיר העברית הראשונה אינה שמועה בעלמא, ויסודה בדברים שאמר בפירוש מאיר דיזנגוף עצמו בראיון שנערך עימו טרם פטירתו, ונתפרסם בעיתון 'המאור', גליון א-ג תרצ"ו (מובא בספר חיי הראי"ה עמ' קצה בהערת השוליים).

שאול בר אילן