חזרה לכותרות החדשות

ביקור חיילנו בקורס מכי'ם-צום עשרה בטבת תשפ'ב

ביום שלישי צום עשרה בטבת, הרב זכריה רבינוביץ ר"מ שיעור ב'  והרב עופר אונגר ר"מ שיעור א', הלכו לבקר את חיילנו בקורס מפקדי כיתות בחטיבת כפיר וחיזקו אותם לקראת המשך הקורס.