חזרה לכותרות החדשות

מסיבת סיום - שיעור ה' בישיבה

ביום שני, כ"ו תמוז ה'תשע"ט, נערך בישיבה מסיבת סיום למחזור ס' - שיעור ה' התשע"ט, בנוכחות: ראש הישיבה, רבני הישיבה, הורי התלמידים ונשות התלמידים הנשואים.

תכנית הערב, שנערכה סביב שולחנות ערוכים כל טוב, כללה דברי ברכה מאת רה"י הרב מיכאל ימר, ר"מ השיעור בשנתיים האחרונות – הרב נתנאל לוריא, נציג ההורים – מר איתן מורל, ונציג התלמידים – עוז בוכניק; בנוסף לכך, ההורים נתנו מניסיונם ומחוכמת חייהם 'עצות לדרך' לתלמידי השיעור.

כל תלמיד קיבל שי מהישיבה – סט 'שניים מקרא ואחד תרגום' במהדורת כיס, וכן disc-on-key עם שיחות רה"י במגוון היבטים של חיי תורה בעולם המעשה; תלמידי השיעור העניקו שי לרה"י, למשגיח הישיבה הרב אריה בן יעקב, לרב שאול בטאט (ששימש כר"מ השיעור בשיעור ב') ולרב נתנאל לוריא - שעון מעוצב עם תמונה של חברי השיעור.

הערב היה מרגש ומרומם מאוד, והיווה סיום ראוי ומכובד לחמש שנות עמל תורה, בניית אישיות ודיבוק חברים. איחולינו לתלמידי השיעור שישכילו להמשיך ולפתח את הקשר אל הקב"ה, לגלות את התורה בחיי המעשה בכל אשר יפנו ולקדש שם שמיים.

להגדלה, לחץ על התמונות