חזרה לכותרות החדשות

מפגש בוגרי מחזור מד- ב' חשון תשעט

ביום חמישי ב' חשון התקיים מפגש בוגרי מחזור מ"ד, הגיעו:

אלי שלר, יעקב לורש, דוד מילר, מנחם ליבוביץ, איתן מרנס, שלומי סעדון, יעקב כהן, שי שילר, אייל כהן,  משה פישר,  חגי שחור וישראל ברזין.

היה מרגש לחזור לישיבה ולפגוש את הרבנים.

הפגישה החלה בשיחה - לימוד עם ראש הישיבה הרב מיכאל ימר בה הוא גם הרחיב על הישיבה ועל השינויים שחלו בהנהגתו וכן על חשיבות הקשר עם הבוגרים, והמשיכה ברב שיח עם הרבנים: הרב מיכאל ימר, הרב גדעון בנימין והרב אריה בן יעקב.

עלו הנקודות הבאות:

*  חשיבות ואטרקטיביות השיעורים בנושאי תנ"ך ואמונה (הרב גרוזמן וכו'). מלבד העיסוק האינטנסיבי בגמרא.

* הקושי שחוו חלק מהחברים בחלק מ*שיעורי העיון*

* עלתה התהייה האם גמרא צריכה להיות עיקר הלימוד בישיבה, אבל ניכר שהרוב סברו שכן.

* חשיבות העברת שיעורים (חבורא) ע"י התלמידים.

* חשיבות שיעורי הכנה לחיים בשיעורי ד' ה' (צויין לשבח שיעורי הרב ימר ובעיקר המפגש הבלתי נשכח אצל האברך דניאל הרשנסון שהביא כל פעם בוגר אחר לספר על ההתמודדות מחוץ לישיבה).

* עלתה בקשה שהנהלת הישיבה תחשוב על דרך לעזור לבחורים בעולם השידוכים.

* הכנה אמונית לשלב של אחרי הישיבה-   דע מה שתשיב לעצמך/לחבריך לעבודה/לימודים.  למשל לקחת נושאים באקטואליה ולנתח אותך במבט אמוני מעשי וכו'.

* בגדול רוב החברים רואים את תקופת הישיבה כתקופה נעימה, מפרה, בונה ומעצבת.

השינויים שהנהיג הרב ימר מבורכים ועונים על חסרונות רבים - שילוב עדות המזרח,  ר"מים ת"ח שהתלמידים מרגישים מאוד בנוח לפנות אליהם בכל נושא ומצוקה.   שיעור עיון פחות מעמיק לחפצים בכך. אברכים צמודים ללימוד בכל נושא.   נסיעות גיבוש, התרעננות והתחזקות מחוץ לישיבה.

*אנו מחזקים את ידי הרב ימר ושמחים הן בהנהגתו המקורית והעונה לצרכי התלמידים והן ברצון העז לחזק את הקשר עם הבוגרים*.

יישר כח ובהצלחה, ונזכה כולנו להגדיל תורה ולהאדירה.