חזרה לכותרות החדשות

ל"ב בחורי הישיבה סיימו מסכת בערב האחרון של "זמן קיץ"

ביום שני בערב אור לה' באב, התקיימה סעודת מצוה של שלושים ושניים בחורים שסיימו מסכתות בש"ס. המסכתות שהבחורים סיימו: מסכת ברכות (המסכת נלמדה במסגרת לימודי הבקיאות ב"זמן קיץ"), מסכת ראש השנה (המסכת נלמדה במסגרת סדר ערב בישיבה), ומסכת נדרים (המסכת נלמדה במסגרת סדר העיון בישיבה), וכמו כן התקיים סיום חלק ראשון של משנה ברורה שנלמד במסגרת תוכנית ההלכה בישיבה לאחר תפילת שחרית.

סעודה זו היתה בהשתתפות ראש הישיבה ורבניה והורי התלמידים שסיימו וכמובן בחורי הישיבה ואברכיה. במהלך הסעודה דיברו נציג ההורים והתלמידים, וכמו כן היתה "שאלת ראש הישיבה" בענייני דיומא שבה דנו הרבנים האבות והבנים יחד בשאלה ששאל בעל מסעדה את הרב עובדיה יוסף זצ"ל: האם מותר לו לתת אוכל בשרי בתשעת הימים ללקוחותיו, כי אחרת ילכו למסעדה אחרת ויש חשש שחלק מהסועדים לא יחזור לאחר ט' באב ויהיה לו הפסד מרובה. בדברי הסיום של ראש הישיבה הרב מיכאל ימר, דיבר ראש הישיבה על התורה שמתחברת לחיים,  ומתוך פר' ערי מקלט על הקשר הנפשי שיש בין הרב לתלמיד. בסיום הסעודה חולקו תעודות וספר כרם יהושע למסיימים.

למחרת ביום שלישי לקראת סיום סדר בוקר, התקיים מעמד של סיום הזמן שבו ראש הישיבה ורבני הישיבה נתנו "טיפים" לקראת יציאתם ל"בין הזמנים". בסיום המעמד חולק לכל תלמיד "כרטיס ויזה רוחני" שיש בו שאלות שבחור צריך לברר לעצמו ב"בין הזמנים".

יצוין שלמרות סיום הזמן נשארים בישיבה מס' גדול של תלמידים עד לאחר ט' באב להמשך לימוד בתכנית מיוחדת על ידי רבני הישיבה.

להגדלה, לחץ על התמונות