חזרה לכותרות החדשות

אזכרה לתלמידנו אליהו דרורי הי'ד-כ'ח אייר תשע'ח

ביום השלושים לעלייתו בסערה השמיימה על הגנת העם והארץ, של תלמידנו האהוב והיקר, אליהו דרורי הי"ד, נערכה בישיבה אזכרה לזכרו.

תחילת הערב היה בכינוס אינטימי ומרגש של המשפחה, עם ראש הישיבה הרב מיכאל ימר, ר"מ השיעור שבו למד אליהו לפני גיוסו הרב נתנאל לוריא, וחברי השיעור שבאו במיוחד מהצבא, יחד עם משפחתו של אליהו. בכינוס כל אחד דיבר על "מה היה אליהו בשבילי", וכן מה הוא רוצה ללמוד ולאמץ לחייו מאישיותו של אליהו הי"ד.

המשך הערב, בו נכחו בני משפחתו מפקדיו וחבריו של אליהו, וכמובן כל תלמידי ומשפחות הישיבה, נפתח בסיום ש"ס משניות שנלמדו ע"י חבריו לישיבה.

הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו שהשתתף באזכרה, העביר שיעור על אליהו הנביא תוך הדגשת נושא קידוש השם שנעשה ע"י החייל אליהו הי"ד.

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר עמד על מידותיו המיוחדות של אליהו ועל ההמשכיות בכך שתלמידים יקחו על עצמם להמשיך בדרכו בדברים שאפיינו אותו.

גם ראש הישיבה התיכונית בה למד אליהו, הרב מוטי פייג שגם הוא בוגר הישיבה, ציין את תכונותיו המיוחדות שבלטו כבר בחייו כנער צעיר.

משגיח הישיבה הרב אריה בן-יעקב ריגש את כולם והתרגש, כאשר דיבר שלאחר שחווה בצעירותו נפילה של חברים, שוב מכה בו השכול עם נפילתו של תלמיד, מאורע הקשה יותר אפילו מנפילה של חבר.

אליהו הנביא עלה במרכבת אש בסערה השמיימה ואליהו שלנו עלה ב"מרכבה" של פלדה" בסערה השמיימה.

אביו של אליהו, סיים את הערב בדברי פרידה אישיים מאליהו.

את הערב הנחה בטוב טעם ודעת, סמנכ"ל הישיבה ר' יהודה פרוידיגר.

עמל בתורה ,עבודה על תיקון המידות, ביישנות, נתינה ללא גבולות, והיותו החוט המאגד בין כל חבריו לשיעור ובכלל, היו מהדברים הבולטים באליהו הי"ד.

חבל על דאבדין.

להגדלה, לחץ על התמונות