חזרה לכותרות החדשות

ערב הודיה והוקרה למתגייסים - יום שלישי י"ט אדר תשע"ח

האירוע עמד בסימן הודיה לה' על קיומה של מדינת ישראל ועל הזכות לשרת בצבא, ולהיות חלק פעיל בתהליך החשוב הזה שעם ישראל יושב בארצו.

וכן הודיה לה' על הזכות של הבחורים לשבת באוהלה של תורה לאורך התקופה מעת נכנסו בשיעור א' וב"ה התפתחו בקומה התורנית ובבנין האישיות בעבודת ה'.

באירוע הובעה הוקרה לחיילים המתגייסים וכן לשני  תלמידי בני חו"ל שהתנדבו לשרת יחד עם הישראלים.

באירוע נכחו מלבד רה"י הרב מיכאל ימר וצוות הרמי"ם, אברכים ותלמידים: ההורים, הסבים והסבתות וקרובי משפחה של המתגייסים.

האירוע נפתח בשיחתו של יו"ר איגוד ישיבות ההסדר הרב חיים דרוקמן שליט"א, שדיבר על מעלת השירות הצבאי. לאחר מכן התקיימו סיומי מסכתות של המתגייסים כאשר התלמידים סיימו מסכת בבא בתרא, מכות ומועד קטן.

במהלך האירוע רה"י ברך את המתגייסים והפתיע בשי שהעניק למתגייסים כאשר שאל את השאלה השבועית הקשורה להלכות צבא ובזה העניק 'שי רוחני' למתגייסים.

כמו כן רה"י הודה רבות לכל צוות הרמי"ם ולרב זכריה רבינוביץ ר"מ השיעור על ההשקעה הרבה בתלמידים והעצמת התלמידים בכל המישורים כולם- לימוד, עבודת ה' ובניין האישיות.

ההורים הפתיעו את הבנים כאשר עמדו לברך זה אחר זה והעניקו שי לכל אחד מהמתגייסים.

את סוף האירוע חתם ר' צבי כספי מנהלה האדמיניסטרטיבי לשעבר של הישיבה, בנוסטלגיה שהעלה מראשית ימיה של הישיבה, וכן העניק את מתנת הישיבה המסורתית למתגייסים, בחסות מר אלן פייגין חבר הנהלת הישיבה בארה"ב.

להגדלה, לחץ על התמונות