חזרה לכותרות החדשות

אזכרה-משה יחיאל כהן הי"ד

זיכרון לנופלי מלחמת יום כיפור תשל"ד 44 שנים.

באותה מלחמה הארורה והקשה גם הישיבה שילמה במיטב בניה.

משה יחיאל כהן, יורם איזק, מנחם שיצר הי"ד.

במהלך השנים השתלנו מאוד לשמור קשר עם המשפחות השכולות ולהיות תמיד באזכרות שלהן. בשנים האחרונות ניתק הקשר עם משפחות איזק ושיצר אבל עדיין אנחנו מקיימים את הקשר עם משפחת משה יחיאל כהן הי"ד.

כל שנה בכ"ח בתשרי אנחנו עולים לקבר יחד עם מספר בני מחזורו בישיבה ששומרים אמונים  לעניין ולאחר מכן אנחנו מתכנסים בבית הכנסת של פועלי אגודת ישראל ברחובות שקרוי על שמו ללימוד משותף ולהעלות זיכרונות מאותם ימים.

השנה שוב אנחנו עולים לקבר בכ"ח בתשרי 18/10/17 בבית העלמין ברחובות ולאחר מכן נתכנס בבית הכנסת של פועלי אגודת ישראל.

כמידי שנה הרבה בוגרים מתקשרים אלי באזור ערב יום כיפור ומזכירים את אותה טראומה שעברו בין מנחה לנעילה בתשרי תשל"ד בעת שהכרזתי בבתי המדרש על המלחמה שפרצה.

תפילת הנעילה של אז עדיין מעבירה צמרמורת בקרב הבוגרים שהיו שם.

 

שנה טובה ומבורכת.

כתיבה וחתימה טובה.

צבי כספי.