חזרה לכותרות החדשות

סוף "זמן קיץ" תשע"ז

לקראת סיום "זמן קיץ" בישיבה התקיים מעמד מרגש בהשתתפות ראש הישיבה הרב מיכאל ימר, רמי"ם, מנכ"ל הישיבה מר צבי סמואל, ואברכים, שבו סיימו חמישה עשר מבחורי הישיבה ואברכיה את המסכת הנלמדת וכן מסכתות אחרות. בין המסיימים בחור מישיבתנו שבמהלך השירות הפעיל בצבא סיים מסכת.

למעמד זה הוזמנו גם הורי הבחורים שסיימו את המסכת.

ראש הישיבה דיבר על חשיבות שילוב לימודי העיון והבקיאות יחדיו כהכנה לחיים, וההבנה שקביעת עיתים לתורה כל חיינו הוא יעד שדרכו מידבקים בבורא עולם, וחובה הוא על כל אחד ואחד. מי שמסיים את הישיבה ואין בידו את המיומנות ללמוד בעיון ובבקיאות, יהיה לו קשה להגיע ליעד זה.

רה"י הודה לר"מ שיעור ב' הרב נתנאל לוריא על עבודתו שמלבד היותו ר"מ שיעור ב' הינו גם אחראי על לימודי הבקיאות, וכמו כן לרב זכריה רבינוביץ שהעביר בהתמדה כל יום לפני מנחה שיעור במסכת הנלמדת.

נציג ההורים ובוגר הישיבה מר בנימין קליין דיבר על הישיבה מזווית של בוגר הישיבה, וכמו כן התמקד על המשנה באבות: "הלומד תורה על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות"

הרב לוריא ר"מ של שיעור ב' ואחראי על לימודי הבקיאות דיבר על חשיבות המאמץ בלימוד ועל אור התורה שמאיר.

במהלך שבת פר' דברים – שבת חזון – השבת האחרונה של "זמן קיץ" סיכמו רה"י והרמי"ם מזווית עיניהם את השנה ונתנו "צידה לדרך" לקראת "בין הזמנים".

זו השנה השניה בישיבה, שסוף הזמן מסתיים במוצאי ט' באב, והתלמידים רק אז מגיעים לביתם ומתחילים את "בין הזמנים". בט' באב התקיימו שיעורים רבים בישיבה שניתנו בערב וביום. בשיעורים אלה משתתפים תלמידי הישיבה ואברכיה, ותושבי נוף איילון והקיבוץ.

שנזכה לבנין בית המקדש במהרה בימינו, ל"בין הזמנים" בריא ושמח.

להגדלה, לחץ על התמונות