חזרה לכותרות החדשות

יום ירושלים/שעלבים-תשע"ז

ביום שלישי ערב יום ירושלים יצאו בחורי הישיבה לסיור מארמון הנציב לכותל המערבי בעקבות החטיבה הירושלמית שלחמה לשחרור ירושלים.

בהגיענו לכותל התכנסו יחד ראש הישיבה ורבני הישיבה אברכים ותלמידים ובריקודים נכנסו לרחבת הכותל. לאחר תפילת ערבית חגיגית ואמירת פרקי הודיה התקיימה התוועדות ברחבת הכותל עם שירים וניגונים שבמהלכה דיבר ראש הישיבה הרב מיכאל ימר על ברכת הגומל "הגומל לחייבים טובות שגמלנו כל טוב", והסבר הרב קוק שכאשר אדם קורה לו נס הוא מקבל הסתכלות אחרת על כל חייו, ולדעת הרב קוק זצ"ל גמלנו כל טוב-הכוונה על כל הטוב הנמצא בכל החיים. ראש הישיבה קישר זאת ליום ירושלים, ודיבר על כך שהניסים הרבים שהיו במלחמת ששת הימים חייבים לטעת בכל אחד מאיתנו את ההרגשה של "בנים אתם לה' אלקיכם" ואהבת ה' אלינו בכל יום ויום.

ביום ירושלים עצמו לקראת סיום היום התקיימה סעודת יום ירושלים עם רבני הישיבה האברכים והתלמידים, שבמהלכה דיבר הרב נעם קניגסברג על חשיבות וייחוד היום, ובניית עם ישראל הפיזית שחייבת להיות מחוברת לייחודו הרוחני. בסעודה התארח גם כן מר אליעזר שקדי שהיה מפקד חיל האויר.

כל הישיבה כולה סיימה בטעם של עוד, ובעז"ה נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.

להגדלה, לחץ על התמונות