חזרה לכותרות החדשות

יום הזכרון ויום העצמאות תשע'ז

בליל יום הזיכרון לאחר תפילת ערבית התקיימה שיחה מפי הרב עופר אונגר על הערבות והאחדות המורגשת במיוחד ביום הזיכרון. הרב אונגר קישר את הדברים לפר' קדושים בה הקדושה בעם ישראל מופיעה דרך הכלל.

לאחר ארוחת צהריים נסעה הישיבה לבית העלמין הצבאי במודיעין. לאחר אמירת תהילים נפגשו הבחורים עם הרב שמואל יהלומי תושב נוף איילון שבנו נהרג על קידוש ה' בגבול מצרים, ועל קברו סיפר על בנו, אישיותו ותכונותיו המיוחדות. בשירת "תפילה לעני" נפרדו הבחורים וחזרו לישיבה.

סדר בקיאות הוקדש ללימוד לעילוי נשמת הנופלים כאשר כל הישיבה רבנים אברכים והבחורים למדו דף מסכת כתובות כך שבאותו סדר סיימנו את מסכת כתובות. סיים את המסכת אביו של נפתלי פרנקל הי"ד אחד משלושת החטופים, ודיבר לאחר הסיום על מחויבותנו לקדש את ה' בעולמנו.

לקראת סיום יום הזיכרון הועברה שיחה ע"י הרב עזרא שפירא. הרב עזרא דיבר על חז"ל המחלקים בין שני סוגי הודאה. הלל של הודאה המחויבת מתחילה מהשכל ואמורה להוביל להכרה והרגשה פנימית. לעומת השירה שזהו מצב של הבעה ספונטנית שהיא תוצאה מרגש פנימית שמחפשת דרך למצוא את ביטויה ע"י השירה. וכך גם ביום העצמאות ישנם שני סוגי הודאה אלו.

בפתיחת יום העצמאות נערכה תפילת ערבית חגיגית ולאחר מכן סעודת ליל יום העצמאות  בהשתתפות רבני ואברכי הישיבה ומשפחותיהם ובחורי הישיבה. לאחר הריקודים נערכה התוועדות שבה דברו הרב גנץ על גודל משמעות היום ועל המזמור צ"ח בתהילים כלשונו של הרב שנכתב לכבוד יום העצמאות, על העליה של תלמידי הגר"א והחסידים שפתחו את העליות לארץ ישראל לקראת הגאולה. ולאחר מכן דיבר ראש הישיבה על הצורך להודות לרבש"ע  על שלוש מתנות: הכרזת המדינה, הניסים הגדולים שהיו בתקופה ההיא, והתפתחות המדינה שרק ההשגחה של ריבונו של עולם גרמה להתפתחות עצומה זו. בסיום הסעודה ניתנה שיחה מפי הרב צדוק בן ארצי שדיבר על חודש אייר שנמצא בין פסח לבין שבועות ועל משמעותו של יום העצמאות תוך כדי סיפורים מרתקים מהקמת המדינה. בשיחתו הדגיש את הנס הגדול של הניצחון במלחמת תש"ח, למרות שכלל לא היו לנו האמצעים והנשק הראוי לנצח במלחמה.

ביום העצמאות לאחר תפילת שחרית דיבר הרב אריה בן יעקב על התקופה של יום העצמאות - ה' אייר – ההנהגה האלוקית שנמשכת מפסח מתוך ר' צדוק מלובלין, ועל הצורך להסתכלות הפנימית כדי לראות את הדברים "כי עין בעין יראו" העין האנושית שמחוברת לעין האלוקית. הבחורים אכלו ארוחת בוקר חגיגית בבתי הרבנים. הבחורים במסגרת שעורית טיילו עם הרבנים.

 

להגדלה, לחץ על התמונות