חזרה לכותרות החדשות

אזכרה לבוגרנו אריאל צרויה ז"ל-אדר תשע"ז

ביום שני כ"ב אדר התכנסו בוגרי הישיבה ממחזורים מ"ה-מ"ו  לזכרו של חברם אריאל צרויה ז"ל שנפטר לפני שנה. אריאל היה בחור מיוחד במינו עם מידות נעלות ומיוחדות. תמיד דאג לאחר, ואף פעם לא חשב על עצמו. גם כאשר היה חולה מאד וחבריו התקשרו אליו, תמיד לא דיבר על עצמו אלא שאל לשלומם. בצבא הוא זה שתמיד דאג להעלות את המורל ולעזור לכל מי שזקוק לעזרה. ערב זה התארגן על ידי חברי השיעור שראו בישיבה כמקום הטבעי להתכנס ולהעלות את זכרו ובהיענותו ובעידודו של ראש הישיבה הרב מיכאל ימר לקיימו.

ההתכנסות בהשתתפות ראש הישיבה הרב מיכאל ימר משגיח הישיבה הרב אריה בן יעקב ומי שהיו הרמים של אריאל ז"ל הרב אריה הנדלר ראש ישיבת רמלה והרב דודי בגנו רב קהילה בבית שמש, ובני משפחתו של אריאל ההורים והסבתא האחים ובני דודים שיבלח"א, וכן 22 חבריו שלמדו עימו כאן בישיבה.

בפתיחת הערב דיבר ראש הישיבה על מידותיו המיוחדים של אריאל, ו"האני" שלו שהיה רחב וכלל את גם שמחוץ לו: חבריו, משפחתו, וכל מי שהיה זקוק לעזרה ותמיכה, ולא רק הוא עצמו. לאחר מכן דברו הרב אריה הנדלר בנושא המרור שאוכלים בליל הסדר בהקשר אל החירות ויחס היהדות למוות, והרב דודי בגנו על היחס שבין השכל אל הרגש והחשיבות שזיכרון הוא רק בדבר שגם הרגש מעורב בו, הרב אריה בן יעקב דיבר על "חייב אדם לספר ביציאת מצרים" הסיפור שיוצא מכל אחד.

ראש הישיבה ביקש מחבריו לשתף אותנו בסיפורים על אריאל, ומהדוד הרב יורם ונסובר [בוגר הישיבה] שהעלה קוים לדמותו. לסיום העביר ראש הישיבה הרב ימר שיעור  בנושא "השלום והאמת אהבו"- כבוד הבריות מול האמת, ושיתף את השומעים בדברים המתחדשים בישיבה.

חתמו את הערב דברי הוריו של אריאל שהודו לישיבה והביעו את ההתרגשות מהערב,   וסיפרו על עוצמתו של אריאל ז"ל שלחם במחלה, ובטוחים שערב זה הוא גורם נחת רוח לאריאל – יהי זכרו ברוך.

להגדלה, לחץ על התמונות