חזרה לכותרות החדשות

שבת פר' בא -גיבוש הבחורים

ביוזמתם ובארגונם של שיעור ב', התארחו בני השיעור בביתם של מיכאל ושמחה בן אקון הוריו של חברם לשיעור ברק בן אקון, בישוב "יד בנימין" בשבת פר' בא, בשבת האחרונה בה כולם יחד לפני גיוסם לצה"ל. בשבת נאמרו דברי תורה רבים בשלשת הסעודות וביניהן, ודנו בנושאים עמוקים חינוכיים, והייתה ב"ה אווירה טובה וגיבוש חברים. האוכל והאירוח של מש' אקון היה מעל ומעבר, ביד נדיבה ורחבה. כל המשתתפים הודו מאד בסוף השבת למשפחה על האירוח למופת.

במקביל, בשבת פר' בא יצאנו לשבות ב"רובע היהודי" בירושלים על מנת לנשום אוויר פסגות של העיר העתיקה ולהתגבש יחדיו  שיעורי א ד וה

בליל שבת ירדנו ל"כותל המערבי" וקיימנו מניין ישיבתי של שעלבים בנוסח קרליבך וירושלמי מעורבבים יחד. סיימנו בריקוד של דביקות .

עלינו לבית ספר "אחינועם",  שם סעדנו  את סעודת ליל  השבת ובמהלכה טיבלנו את מעדני השבת בעונגי דברי התורה של תלמידנו .

לאחר הסעודה יצאנו לשכונת "מאה שערים" בעיר, לטעום את טעמם של חצרות החסידים והטישים שבתוכם.

לאחר חזרה מאוחרת עלינו על יצוענו .

בשבת בבוקר התפללנו בבית הכנסת "החורבה" ולאחר התפילה ערכנו קידוש עם משגיח ישיבת הכותל הרב טוביה ליפשיץ . לאחריו שמענו שיעור מפי הרב צבי ברלין ר"מ בישיבה.

לאחר סעודת השבת בה נהנינו גם כן מדברי התורה של חברנו , ירדנו לביתו של רב "הרובע היהודי" הרה"ג הרב אביגדור נבנצאל שליט"א לתפילת מנחה ולדברי חיזוק מפיו.

לאחר ש.ב.ת   קיימנו סיור קצר ועלינו לגג ישיבת "הכותל" לתצפית מרהיבה על הרובע בהדרכתו של הרב ליפשיץ .

סעודה שלישית מרוממת בשירים ודברי תורה , הבדלה וחזרנו לישיבה מבוסמים באווירה של ירושלים.